Natuur

Fietsbrug E19 – Vilvoorde

De grootste fietsbrug van Vlaanderen, met een spanwijdte van 200 meter, maakt deel uit van een nieuw fietstraject dat op de Leuvensesteenweg in Vilvoorde begint. Van hier kunnen fietsers via de fietsbrug over de E19 geloodst worden. Zo zullen de fietsers voortaan niet meer over de drukke Luchthavenlaan moeten rijden. Aan het einde van de fietsbrug, kort voor het kruispunt met de Haachtsesteenweg, komt er een fietstunnel onder de Luchthavenlaan.

Camping Artevelde – Gent

Weinigen weten het, maar Gent heeft naast camping Blaarmeersen nog een andere, weliswaar kleinere camping die zich niet naar de trekker richt, maar naar de stacaravaneigenaar. Vlakbij camping Blaarmeersen, aan de andere kant van de oude skiheuvel vind je camping Artevelde, omgeven door bos en geflankeerd door de spoorlijn Gent-Brugge. Het is veeleer een oord waar stacaravaneigenaars hun vaste domicilie hebben. De troosteloze receptie verklikt meteen de staat waarin de “camping” zich bevind. Vaak vind je er oude doorleefde stacaravans, gescheiden door rommelhekjes en -vooral in de herfst en wintermaanden- bereikbaar via drassige paadjes waarop de bewoners palletten leggen om zich toch min of meer met droge voeten te verplaatsen. Op een enkeling na, die deze camping gebruikt als buitenverblijf, is dit een concentratie van bewoners die over geen andere domicilie beschikken dan deze. Respect voor de bewoners!

Allochtone kinderen in de Groene Vallei – Gent

Dat dit een kindvriendelijk park is, is zeker! Tijdens een wandeling door dit park fotografeerde ik deze allochtone kinderen. Je merkt aan hun uitdrukkingen dat ze het hier heel hard naar hun zin hebben. Toch wil ik met deze reeks een ‘problematiek’ in beeld brengen die in vele openbare pleinen en parken in en rond grote steden opduikt. Het viel namelijk op dat er weinig of geen blanke kinderen in het park speelden. Hoe komt dit? Durven we onze eigen autochtone kinderen niet laten buitenspelen uit schrik voor de allochtone kinderen? En zo ja, waarom? Niet uit rasisme, maar gewoon uit schrik voor alles wat vreemd is misschien… Hoog tijd om onze kinderen op straat te sturen, vroeger speelden we toch ook met onze vriendjes op straat!

Dit Gentse park werd heringericht volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer met aandacht voor duurzaamheid, ecologie en inspraak. Bedoeling van de Groene Vallei is een kindvriendelijk openbaar park te zijn met speelvoorzieningen.

Het is een vrij groot park waar open graspleinen met verspreide bomen en heuveltjes afwisselen met dichtbegroeide,
wilde bosjes en speelplekken. Op een centraal grasveld en enkele kleinere graspartijen is er plaats om te
feesten, picknicken en spelen. Vreemde constructies en speeldorpjes duiken op tussen het groen en prikkelen
om op ontdekking te gaan. De lange picknicktafel van Gent staat er naast een reuzengrote barbecue.