Camping Artevelde – Gent

Weinigen weten het, maar Gent heeft naast camping Blaarmeersen nog een andere, weliswaar kleinere camping die zich niet naar de trekker richt, maar naar de stacaravaneigenaar. Vlakbij camping Blaarmeersen, aan de andere kant van de oude skiheuvel vind je camping Artevelde, omgeven door bos en geflankeerd door de spoorlijn Gent-Brugge. Het is veeleer een oord waar stacaravaneigenaars hun vaste domicilie hebben. De troosteloze receptie verklikt meteen de staat waarin de “camping” zich bevind. Vaak vind je er oude doorleefde stacaravans, gescheiden door rommelhekjes en -vooral in de herfst en wintermaanden- bereikbaar via drassige paadjes waarop de bewoners palletten leggen om zich toch min of meer met droge voeten te verplaatsen. Op een enkeling na, die deze camping gebruikt als buitenverblijf, is dit een concentratie van bewoners die over geen andere domicilie beschikken dan deze. Respect voor de bewoners!