Frank Van Massenhove, Voorzitter van het directiecomité FOD Sociale Zaken, Overheidsmanager van het jaar 2007.

Frank Van Massenhove in Brussel

Acteur Tom Van Dyck in zijn woning en schrijfkamer, zijn productiehuis Toespijs.

Tom Van Dyck in Berchem