Orphanage Minor Ndako in Anderlecht

Press / Docs

Minor-Ndako draagt vluchtelingenjongeren een warm hart toe. Sinds 2002 vangen ze kinderen en jongeren op die zonder hun ouders gevlucht zijn uit conflictgebied. Ze richten zich in de eerste plaats tot de meest kwetsbare jongeren, zoals hier Mohammed (12) die helemaal alleen is gevlucht en aankwam op de dienst vreemdelingenzaken in Brussel. Inmiddels loopt Mohammed school en heeft hij een warme thuis gevonden in dit opvangtehuis.