Familierechter Daniel Van den Bossche

Daniel Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter, Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.