Frank Van Massenhove

Frank Van Massenhove, Voorzitter van het directiecomité FOD Sociale Zaken, Overheidsmanager van het jaar 2007.